Logo Kalea Namještaj

Politika privatnosti

Svrha ove politike privatnosti je upoznavanje kupaca, potencijalnih kupaca ili posjetitelja web stranice kalea.ba u svrhu i na temelju obrade osobnih podataka.
Cijenimo vašu privatnost, tako da sve vaše lične podatke čuvamo u najstrožoj tajnosti.
Sve naše online aktivnosti su u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača u vezi sa obradom ličnih podataka i upotrebom takvih podataka.
Politika privatnosti određuje korištenje informacija koje će Kalea dobiti od vas kada posjetite web stranicu, registrujete se i obavite kupovinu ili podatke koje ćete podijeliti sa Kalea korisničkom službom.

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka

Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužniza ispunjenje naših obveza; informiramo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.


Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti

Lični podaci

Lični podaci su svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice koje je identifikovano ili se može identifikovati; lice koje se može identifikovati je lice čiji se identitet može utvrditi direktno ili indirektno, posebno na osnovu matičnog broja ili jedne ili više karakteristika specifičnih za njen fizički, psihički, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet.

Kalea u skladu sa dolje navedenim svrhama i politikom privatnosti, prikuplja sljedeće lične podatke:

 • osnovni podaci o korisniku (ime i prezime, adresa, datum rođenja, adresa za dostavu);
 • kontakt podaci i podaci o vašoj komunikaciji sa Kalea-om (e-mail adresa, broj telefona, datum, vrijeme i sadržaj poštanske ili email komunikacije, datum, vrijeme i trajanje telefonskih poziva, snimanje telefonskih razgovora);
 • kanal i kampanja – izvor preko kojeg je korisnik-kupac došao u kontakt sa Kalea web stranicom i reklamna kampanja, tj. akcija, pozivni centar);
 • podatke o narudžbi korisnika i izdatim računima (datum prijema i izvršenja narudžbe, kupljeni proizvodi, cijene kupljenih proizvoda, konačan odabir narudžbe, način plaćanja, adresa za dostavu, broj i datum računa, šifra osobe koja je izdala račun i dr.) i podatke o rješavanju reklamacija proizvoda;
 • podatke o korisnikovom korištenju web stranice upravitelja (datum i vrijeme posjeta web stranici, posjećene stranice, odnosno URL adrese, vrijeme boravka na svakoj stranici, broj posjećenih stranica, ukupno vrijeme posjete web stranici, radnje na web stranici) i informacije o korištenju primljenih poruka (e-mail, SMS) prodavaču;
 • podaci iz dobrovoljno popunjenih obrazaca od strane korisnika, npr. u nagradnim igrama ili korištenje konfiguratora za identifikaciju optimalnih proizvoda za potrebe korisnika;
 • druge informacije koje korisnik dobrovoljno popunjava prilikom traženja određenih usluga, a koje takve informacije zahtijevaju.
 • Kalea ne prikuplja i ne obrađuje Vaše lične podatke, osim kada vi to dozvolite, odnosno date svoju saglasnost, odnosno kada naručite proizvode ili usluge, kada se prijavite za primanje obavještenja putem e-maila, učestvujete u nagradnoj igri i sl. ili kada postoji pravni osnov za prikupljanje ličnih podataka ili Kalea ima legitimni interes za obradu.

Svrha obrade i osnova za obradu podataka

Kalea prikuplja i obrađuje vaše lične podatke na sljedećim pravnim osnovama:

 • pravo i ugovorni odnosi
 • legitimni interes
 • saglasnost pojedinca, odnosno kupca

Obrada podataka na osnovu zakona i ugovornih obaveza

U situacijama kada je pružanje ličnih podataka ugovorna obaveza, obaveza za sklapanje i izvršenje ugovora sa Kalea-om ili zakonska obaveza, morate dati lične podatke:

Na primjer, ako ne podijelite lične podatke sa Kalea-om (ime, prezime, adresa za dostavu, broj telefona), Kalea neće moći s vama sklopiti ugovor o prodaji na daljinu, odnosno neće moći isporučiti proizvod (s ) jer neće imati podatke o kupcu i adresu za dostavu.

Svrha obrade podataka

Detaljno objašnjenje

Otvaranje računa

Da biste koristili Kalea platformu i naručili preko nje, potrebno je da se registrujete kao Korisnik. Za registraciju su potrebni sljedeći lični podaci – e-mail adresa, korisničko ime i lozinka za pristup stranici.

Zaključivanje ugovora na daljinu

Za sklapanje ugovora na daljinu potrebno je popuniti podatke za isporuku proizvoda. Ukoliko Korisnik odabere opciju plaćanja kreditnom karticom, potrebno je popuniti podatke o kartic. Kalea  nema pristup podacima o vašoj kartici. Kalea samo prima informacije od Monri sistema da li je Vašu kupovinu odobrio korisnik kartice ili ne. 

Obrada na osnovu legitimnog interesa

Kalea također može obrađivati ​​podatke na osnovu legitimnog interesa, koji je neophodan za kvalitetnije pružanje usluga, osim kada su nad tim interesima nadjačani interesi ili osnovna prava i slobode subjekta podataka, koji zahtijevaju zaštitu ličnih podataka.

U slučaju korištenja legitimnog interesa, Kalea će uvijek odlučivati ​​u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Svrha obrade

Detaljno objašnjenje

Opća statistička obrada podataka o kupcima i njihovim narudžbama i potencijalnim kupcima (kontakti) za potrebe analize interne prodaje, ponovljenih narudžbi, zbirnog ponašanja kupaca, optimizacije oglašavanja i optimizacije poslovanja

U Kalea-i vršimo opću statističku obradu podataka o kupcima i njihovim narudžbama i potencijalnim kupcima (kontakti), na osnovu kojih vršimo internu analizu prodaje, ponovljenih narudžbi i zbirnog ponašanja kupaca, te pratimo i optimiziramo našu poslovnu efikasnost i optimiziramo oglašavanje. , npr.:

 

– Pratimo koliko kupaca ponavlja narudžbe, koliko često i u kojoj vrijednosti

– Pratimo opštu statistiku prodaje, kao što je prosječna vrijednost korpe, broj proizvoda u narudžbi itd.

– Pratimo odgovore na e-mailove, SMS poruke i razne marketinške poruke (Društvene mreže, Portali, Internet oglasi) i na osnovu toga optimiziramo naše oglašavanje (odlučujemo šta, gdje, kome i kako oglašavati).

– Ovakav vid statističkog praćenja pomaže nam da optimiziramo poslovanje i oglašavanje, te na osnovu toga kupcima možemo ponuditi bolje proizvode i usluge.

Informacije o vašim prethodnim narudžbama

Ako kontaktirate Kalea korisničku podršku, naše osoblje može imati pristup vašim prethodnim narudžbama i istoriji narudžbi, kako bismo vam mogli ponuditi bolju uslugu.

Obrada podataka o neprimljenim daljinskim nalozima u svrhu sprječavanja prevara

Na osnovu našeg legitimnog interesa, obrađujemo podatke o poslanim i nenaplaćenim narudžbama na daljinu, kako bismo identificirali kupce koji naručuju natprosječne proizvode uz plaćanje po preuzimanju, a zatim te proizvode ne preuzimaju, nanoseći nam poslovnu štetu koju želimo spriječiti.

 

Kada identifikujemo takve kupce, onemogućavamo ih da naruče proizvode uz plaćanje po preuzimanju, ali im je i dalje dozvoljeno naručivanje proizvoda uz plaćanje unaprijed putem bankovnog transfera, kreditnih kartica.

Automatska email komunikacija sa Korisnikom na osnovu nedovršene narudžbe

Na osnovu našeg legitimnog interesa za potencijalne kupce, koji su dodali proizvode u korpu, a nisu završili narudžbu, periodično šaljemo obavještenja e-poštom u vezi sa neizvršenom narudžbom, kako bismo ponudili pomoć ili informacije.

Prilagođena komunikacija (putem e-pošte, SMS-a, obavještenja putem internet pretraživača, informacija na web stranici, društvenim mrežama) sa prilagođenim popustima, ponudama i sadržajem

S vremena na vrijeme našim kupcima prezentiramo odgovarajuće ponude, popuste i druge sadržaje koji bi mogli biti zanimljivi na osnovu vaših prethodnih interakcija.

 

Za to koristimo sljedeće informacije:

 

 • Demografija (spol, datum rođenja, tj. godine, adresa)
 • Historija vaših narudžbi (kupljeni proizvodi, vrijeme kupovine, broj narudžbi)
 • Pregledane stranice (pogledajte pojedinačne proizvode ili sadržaje koji mogu pokrenuti prilagođena obavještenja)
 • Vaši odgovori (obavijesti o otvaranju, klik na link, naručivanje) na različita obavještenja koja vam šaljemo.

 

Ne koristimo nikakvo automatsko profilisanje, već samo odabiremo odgovarajućeg primatelja za pojedinačna obavještenja. Pri tome se nikada ne fokusiramo na podatke pojedinaca, već vršimo agregatnu obradu većih grupa.

 Obrada na osnovu vašeg pristanka

Kalea prikuplja (koristi) Vaše lične podatke samo kada Vi to dozvolite ili kada date Vaš izričit pristanak, odnosno pristanak:

 • kako bismo Vam omogućili korištenje Vašeg Kalea računa i kupnju na web stranici kalea.ba, te u svrhu tehničke administracije na web stranici kalea.ba
 • kako bismo vam omogućili pristup posebnim informacijama koje su vam dostupne na web stranici kalea.ba i na vašem korisničkom računu/profilu koji pruža prodavatelj,
 • pripremajte i šaljite personalizirane e-poruke, samo ako ste se pretplatili na primanje promotivnih e-poruka
 • slanje reklamnih obavijesti i drugog sadržaja putem e-maila, SMS-a, običnom poštom kada ste dali svoju saglasnost,
 • sve druge posebne svrhe s kojima se slažete u svrhu poslovanja s Kalea.baČuvanje ličnih podataka

Kalea će čuvati Vaše osobne podatke onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju su osobni podaci prikupljeni i obrađeni (npr. za pristup i korištenje Vašeg online računa i web stranice Kalea.ba kako bi prodavač mogao ispuniti Vašu narudžbu , da provjerite vaša plaćanja i ispunite svoje druge i/ili obaveze prodavca, kako biste mogli pristupiti posebnim dostupnim informacijama, kako bi vam prodavac mogao slati e-vijesti i sl.).

Sve lične podatke koje Prodavac obrađuje na osnovu zakona, Prodavac čuva u zakonom određenom roku.

Sve osobne podatke koje Prodavatelj obrađuje u svrhu obavljanja ugovornog odnosa s fizičkim licem, Prodavatelj čuva u periodu potrebnom za izvršenje ugovora i još 5 godina nakon raskida ugovora. Osim ako ne postoji sukob između Vas i Prodavca u vezi sa ugovorom, u kom slučaju Prodavac čuva podatke 5 godina nakon konačne sudske ili arbitražne odluke ili nagodbe, a u slučaju da nema spora Prodavac će čuvati podatke za 5 godina od datuma mirne nagodbe.

Sve osobne podatke koje Prodavatelj obrađuje na osnovu ličnog pristanka pojedinca ili pravnog interesa, Prodavac čuva trajno do prestanka pristanka pojedinca, odnosno do zahtjeva za prestanak obrade. 

Kolačići

Kada pristupite web stranici, općenito se automatski bilježe nelični podaci (broj posjeta, prosječno vrijeme posjeta stranici, posjećene stranice) (ne kao dio aplikacije). Ove informacije ne možemo povezati s vašim ličnim podacima i potpuno su bezlične. Ove informacije koristimo za mjerenje atraktivnosti naše web stranice i za poboljšanje sadržaja i korisnosti same stranice. Vaše podatke ne koristimo u druge svrhe i ne prosljeđujemo trećim stranama.Kolačići su nevidljivi dokumenti koji su trenutno pohranjeni na vašem tvrdom disku i omogućavaju prodavcu da prepozna vaš računar sljedeći put kada posjetite web stranicu. Prodavač koristi kolačiće samo za prikupljanje informacija koje se koriste za korištenje web stranice i za optimizaciju svojih mrežnih reklamnih aktivnosti. Korištenjem ove web stranice pristajete na korištenje kolačića. Ako ne želite da omogućite pohranjivanje kolačića, možete to postaviti u svom internet pretraživaču. Korisnici koji odluče ne prihvatiti osnovne kolačiće neće moći koristiti stranicu https://kalea.ba jer bez korištenja kolačića nije moguće registrirati račun niti dodati proizvode u košaricu. 

Sigurnost

Prodavac poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao sigurnost Vaših ličnih podataka. Vaši podaci su u svakom trenutku zaštićeni od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipulacije i neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog otkrivanja.

Promjene

Ova politika privatnosti podložna je promjeni ili dopuni u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti ili obavijesti. Korištenjem web stranice prodavača nakon izmjene ili ažuriranja, korisnik potvrđuje da je saglasan sa promjenama i dopunama.

Postani član

KALEA Namještaja