Logo Kalea Namještaj

OPREMANJA – PANAMERA (ILIDŽA)

“Opremanje stambenog objekta PANAMERA na Ilidži”

“Našim namještajem opremili smo i uljepšali stambeni objekat Panamera na Ilidži.”

Postani član

KALEA Namještaja